Inquiry
Form loading...
özleşdirilen
02 / 03

Bu möwsümde gyzgyn önümler

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda önümleri dizaýn edip we öndürip bileris, şol sanda teplisanyň ululygy, materiallar, gurluş we funksiýalar we ş.m.

01 02 03 04 05 06

Biz hakda

Shandong Hualiang Greenhouse Engineering Co., Ltd.

6564351bxj

“Shandong Hualiang Greenhouse Engineering Co., Ltd.”, Şandong welaýatynyň Çingzhou şäherinde ýerleşýär, meýdany 7000 inedördül metr. Kompaniýamyzyň hasaba alyş maýasy RMB3,000,000.00, 80-den gowrak zat bar. Önüm gözlegini we ösüşini, dizaýnyny, önümçiligini, gaplamasyny, satuwyny, gurnamasyny we satuwdan soňky hyzmatyny birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.

Koprak oka
şahadatnama Ekrany
  • cer53k2
  • CER20ize
  • CER21rhp
  • CER22o70

Mysal üçin

Kompaniýa ylym we tehnologiýa gözleglerine we tehnologiki innowasiýalara ünsi jemleýär.

Habarlar we maglumatlar

Kompaniýanyň soňky habarlary kompaniýanyň güýjüni görkezýär